Year : 2019 Volume : 39 Issue : 1

Full Text (PDF)

Durkheim Üzerine Dört Tip Entelektüel Üretim Biçimi ve Türkiye’deki Durkheim Yansımaları

Open Access

Abstract

Keywords

Corresponding Author

Aynur Erdoğan Coşkun

References

 • Ahmed Şuayb. (1899). Hayat ve kitaplar: Tetebbuat-ı edebiyye ve tarihiyye. İstanbul: Alem Matbaası.
 • Alexander, J. C. (2014). The antinomies of classical thought: Marx and Durkheim (Theoretical logic in sociology). London: Routledge.
 • Bulut Y. (2015). Sosyal ve siyasal arasına sıkışmış bir düşünür: Ziya Gökalp ve hars-medeniyet kuramı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2015-2(52), 79–109.
 • Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton and Oxford: Princeton University Press
 • Gökalp, Z. (1918). Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. İstanbul: Yeni Mecmua.
 • Habermas, J. (1984). Theory of communicative action (Vol. 1: Reason and the rationalization of society). Boston, MA: Beacon Press.
 • Kabakcı, E. (2011). Durkheim ve Gökalp: Tarih, ideoloji ve sosyolojinin özerkliği meselesi. K. Tuna & İ. Coşkun), Ziya Gökalp içinde (s. 205–217). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Lockwood, D. (1992). Solidarity and schism: “The
Daha Fazla Göster

Details

Published : 30 Haz 2019

Full Text (PDF)

Four Kinds of Intellectual Production in Durkheim with Reflections on Durkheim in Turkey

Open Access

Abstract

Keywords

Corresponding Author

Aynur Erdoğan Coşkun

References

 • Ahmed Şuayb. (1899). Hayat ve kitaplar: Tetebbuat-ı edebiyye ve tarihiyye. İstanbul: Alem Matbaası.
 • Alexander, J. C. (2014). The antinomies of classical thought: Marx and Durkheim (Theoretical logic in sociology). London: Routledge.
 • Bulut Y. (2015). Sosyal ve siyasal arasına sıkışmış bir düşünür: Ziya Gökalp ve hars-medeniyet kuramı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2015-2(52), 79–109.
 • Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton and Oxford: Princeton University Press
 • Gökalp, Z. (1918). Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. İstanbul: Yeni Mecmua.
 • Habermas, J. (1984). Theory of communicative action (Vol. 1: Reason and the rationalization of society). Boston, MA: Beacon Press.
 • Kabakcı, E. (2011). Durkheim ve Gökalp: Tarih, ideoloji ve sosyolojinin özerkliği meselesi. K. Tuna & İ. Coşkun), Ziya Gökalp içinde (s. 205–217). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Lockwood, D. (1992). Solidarity and schism: “The
Daha Fazla Göster

Details

Published : 30 Haz 2019

Full Text (PDF)