Duyuru

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ


Cilt 39 – Sayı 2

Nüfus ve Toplum

Editörler
Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan
(İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Eric Tenkorang
(Newfoundland Memorial Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

 Yazı Teslimi İçin Son Tarih
30 Haziran 2019

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır.

İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, hâlihazırda yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan ve Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranıp indekslenen hakemli akademik bir dergidir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, teorik ve pratik sosyoloji araştırmalarının yanı sıra, diğer sosyal bilim alanlarında çalışan bilim adamlarının katkılarına da açıktır. Dergi ayrıca değerlendirme yazıları, konferans, sempozyum ve atölye raporlarına da yer vermektedir.

Doğurganlık, ölüm ve göçteki önemli değişimler birçok ülke için yeni sosyal ve ekonomik riskleri de beraberinde getiriyor. Sosyal politikaların sürdürülebilmesi için birçok refah devleti emeklilik, emek piyasası, eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda reformlara gidiyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi bu özel sayısında nüfus ve toplum başlığına odaklanıyor. Bu sayı demografi ve ilgili alanlardaki literatürün en güncel teorik ve ampirik araştırmalarını detaylı bir biçimde okuyucuya sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte bu özel sayıda sadece doğurganlık, ölüm ve göç gibi temel demografik süreçler değil aynı zamanda bunların toplumsal yapı, sosyal politikalar, ve ekonomik dinamikler üzerindeki etkileri de incelenecektir. Böylelikle demografik, toplumsal, ekonomik ve çevresel faktörlerin karşılıklı ilişkileri incelenirken, aynı zamanda Türkiye ve dünya nüfusunu etkileyen temel meseleler de tartışılacaktır.

    Nüfus büyüklüğü ve nüfus artışı
  • Doğurganlık
  • Aile yapısı ve hanehalkındaki değişimler
  • Birliktelikler ve bunların sona ermesi
  • Sağlık, hastalıklar ve ölüm
  • Nüfusun yaşlanması, bakım ve sağlık hizmetleri
  • Ulusal ve uluslararası göç ve mülteci meseleleri
  • Şehirleşme, kalkınma ve çevresel meseleler
  • Nüfusların refahı

Özellikle mukayeseli çalışmalar tercih edilmekle birlikte farklı ölçeklerdeki (yerel, ulusal, bölgesel veya küresel) metinler de dikkate alınacaktır. Yayımlanmak için gönderilen metinlerin başta yöntem ve teorik çerçeve olmak üzere sosyal bilim araştırmalarının temel kriterlerini sağlaması beklenmektedir.

Makale gönderimi http://iusd.istanbul.edu.tr/tr/content/makale-gonderme-kilavuzu/makale-gonderme-kilavuzu adresi üzerinden 30 Haziran 2019 tarihine dek yapılabilecektir. Editörlere sorularınız için mfaysan@sehir.edu.tr ve eytenkorang@mun.ca teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.