Kurullar

Dr. Öğr. Üyesi Adem BAŞPINAR, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye

Prof. Dr. Ali ERGUR, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Assoc. Prof. Craig BROWNE, Sydney University, Syndney, Australia

Emeritus Prof. David R. SEGAL, Maryland University, Maryland, U.S.

Prof. Dr. Douglas KELLNER, University of California, California, U.S.

Doç. Dr. Enes KABAKCI, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Assoc. Prof. J. Scott BROWN, University of Miami, Florida, U.S.

Prof. Dr. Jeffrey C. ALEXANDER, Yale University, Connecticut, U.S.

Prof. Dr. Köksal ALVER, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Michal ILLNER, Czech Academy of Sciences- Akademie věd České republiky, Prague, Czech Republic

Prof. Dr. Nadir SUĞUR, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Prof. Dr. Philip SMITH, Yale University, Connecticut, U.S.

Assoc. Prof. Ryan KELTY, Washington College, DC., U.S.

Prof. Dr. Sujatha FERNANDES, City University of New York, New York, U.S.

Prof. Dr. Timothy SHORTELL, City University of New York, New York, U.S.

Prof. Dr. William Peter BAEHR, Lingnan University, Tuen Mun, Hong Kong

Prof. Dr. Yücel BULUT, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. İsmail COŞKUN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye (Baş Editör)

Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye (Yönetici Editör)

John Zacharias Crist (Çeviri Editörü)

Kevin A. Collins (Çeviri Editörü)