Early View

Early View, Sosyoloji Dergisi’nin basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. Early View olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır. Makale ilgili sayıda yayımlandığında Early View sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır. Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde Early View olarak yayınlanmaktadır.

Early View Yayımlanan Makalelere Atıf Yapmak

Early View olarak yayınlanan bir çalışmanın American Psychological Association (APA) kılavuzuna uygun gösterimi aşağıdaki örnekte yer almaktadır.