Yıl : 2020 Cilt : 40 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Tüketim Kültüründe Beslenme: Sağlıklı / Sağlıksız Yiyecekler

Open Access

Öz

Beslenme insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez ihtiyaçlardan birisidir. Ancak beslenme fizyolojik olarak sadece karın doyurma değildir. Toplumsal yaşam içerisinde bireyler arası ve insan-tanrı, insan ve doğal çevresi arasındaki ilişkilerin hem yaratılması hem de ifade edilmesinde sembolik bir anlama sahiptir. Çağdaş toplumlarda sağlık ve hastalık alanındaki gelişmeler, dikkatleri hastalıkları tedavi etmeden ziyade sağlığı korumaya çevirdiği için beslenme halk sağlığı açısından hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Literatür taramasına dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada beslenme ve yeme pratiklerinin sosyo-kültürel boyutu ele alınarak tüketim kültürü ve beslenme ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Makalede ayrıca sağlığı korumak ve geliştirmek adına tüketilmesi gerektiği vurgulan “sağlıklı” yiyeceklerin tüketimle ilişkisi sorgulanmaktadır. Çalışmada, yiyeceklerin “sağlıklı” ve “sağlıksız” yiyecekler olarak sınıflandırıldığı ve belli bir dönem oldukça popüler olan bazı yiyeceklerin yerlerini nasıl başka yiyeceklere bıraktığı tüketim kültürü içerisinde anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sağlık riskleri ve hastalanma korkusu ile kuşatılan bireylerin bazılarının sağlıklarını muhafaza etme ve daha iyiye götürebilme gayreti içerisine girerken bazılarının ise neden sağlıksız yiyecekleri tercih ettikleri sosyolojik açıdan değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Beslenme   Sağlıklı-yiyecek   Sağlıksız-yiyecek   Tüketim-kültürü   Sağlıklı-beslenme  

Sorumlu Yazar

Nurşen Adak

Yazarlar

Nurşen Adak

Kaynakça

 • Adak, N. Ö. (2002). Sağlık sosyolojisi Kadın ve kentleşme. Birey Yayıncılık.
 • Akarçay, E. (2016). Beslencenin sosyolojisi: Orta sınıf (lar) ın yeme içme ve eğlence örüntüleri. Phoenix Yayınları.
 • Bauman, Z. (1999). Küreselleşme: Toplumsal sonuçları (A. Yılmaz, çev.). Ayrıntı.
 • Bayhan, V. (2011). Tüketim toplumunda bireyin ontolojik mottosu: “Tüketiyorum öyleyse varım”. Sosyoloji Konferansları, 43, 221–248.
 • Beagan, B., & Chapman, G. (2012). Discourses of food and consumption: Constructing ‘healthy eating’/constructing self. In M. Koc, J. Sumner, & T. Winson (Eds.), Critical Perspectives in Food Studies, (pp. 136–151). Oxford University Press.
 • Beardsworth, A., & Keil, T. (2011). Yemek sosyolojisi: Yemek ve toplum çalışmasına bir davet. Phoenix Yayınevi.
 • Beck, U. (2011). Risk toplumu (K. Erdoğan & B. Doğan, çev.). İthaki Yayınları.
 • Beşirli, H. (2012). Yemek sosyolojisi. In Yiyeceklere ve mutfağa sosyolojik bir bakış. Phoe
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2020.40.1.0030

Submission : 29 Şub 2020

Published : 27 Tem 2020

Tam Metin (PDF)

Nutrition in Consumption Culture: Healthy / Unhealthy Foods

Open Access

Öz

Nutrition is an indispensable need for human beings’ survival. However, nutrition is not just the physiological act of eating one’s fill. It has a symbolic meaning in how the relationships within social life among individuals, between humans and God, and between humans and the natural environment are both formed and expressed. The aim of this literature review is to examine the relationship between consumption culture and nutrition by considering the socio-cultural dimensions of nutrition and eating practices. The paper also questions the relationship between consumption and “healthy” foods, whose consumption is highlighted for maintaining and improving health. Within the framework of consumption culture, this study attempts to explain how some foods are classified as healthy and others as unhealthy, and how some foods that had been very popular for a certain period are replaced by others. Why some individuals who are surrounded by health risks and who fear getting sick try to maintain and improve their health while others prefer unhealthy food will also be examined from a sociological perspective.

Anahtar Kelimeler

Nutrition   Healthy-foods   Unhealthy-foods   Consumption-culture   Healthy-nutrition  

Sorumlu Yazar

Nurşen Adak

Yazarlar

Nurşen Adak

Kaynakça

 • Adak, N. Ö. (2002). Sağlık sosyolojisi Kadın ve kentleşme. Birey Yayıncılık.
 • Akarçay, E. (2016). Beslencenin sosyolojisi: Orta sınıf (lar) ın yeme içme ve eğlence örüntüleri. Phoenix Yayınları.
 • Bauman, Z. (1999). Küreselleşme: Toplumsal sonuçları (A. Yılmaz, çev.). Ayrıntı.
 • Bayhan, V. (2011). Tüketim toplumunda bireyin ontolojik mottosu: “Tüketiyorum öyleyse varım”. Sosyoloji Konferansları, 43, 221–248.
 • Beagan, B., & Chapman, G. (2012). Discourses of food and consumption: Constructing ‘healthy eating’/constructing self. In M. Koc, J. Sumner, & T. Winson (Eds.), Critical Perspectives in Food Studies, (pp. 136–151). Oxford University Press.
 • Beardsworth, A., & Keil, T. (2011). Yemek sosyolojisi: Yemek ve toplum çalışmasına bir davet. Phoenix Yayınevi.
 • Beck, U. (2011). Risk toplumu (K. Erdoğan & B. Doğan, çev.). İthaki Yayınları.
 • Beşirli, H. (2012). Yemek sosyolojisi. In Yiyeceklere ve mutfağa sosyolojik bir bakış. Phoe
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2020.40.1.0030

Submission : 29 Şub 2020

Published : 27 Tem 2020

Tam Metin (PDF)