Yıl : 2018 Cilt : 38 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Homo Ludens Diyarında Homo Faber Olarak Araştırmacı

Open Access

Öz

Bu çalışma araştırma motivasyonları, mevcut teknik ve maddi koşullar ve araştırmacının pozisyonu ile ilgili olarak bir otoanaliz yapma amacını taşımaktadır. Her otoanaliz özdüşünümsellik içerdiği için de metin boyunca çokça kişisel deneyim ve öznel ifade söz konudur. Bu amaçla neden araştırıyorum ve araştırmacı olarak pozisyonum ve deneyimim nedir sorularını bu metinde iki dijital oyun araştırma projesi deneyimi üzerinden ele alınmıştır. Söz konusu bu iki çalışmanın TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kurumsal desteğin bilimsel meraka katkısı anlamında da bir deneyim içerir. Sonuç olarak elinizdeki bu metin araştırma merakı, kurumsal destek ve bireysel merak uyumlanması ve bu sürece dair akademik bir çalışmadan daha çok kişisel bir hikâyedir. Bu hikâye ayrıca araştırma, haz ve hayal kırıklığı, entelektüel antipatiklik, kurumsal habitusların uyumu gibi başlıklar içermektedir.

Anahtar Kelimeler

Özdüşünümsellik   Dijital-oyunlar   Homo-ludens   Homo-faber   Araştırmacı  

Sorumlu Yazar

Günseli Bayraktutan

Kaynakça

 • Binark, M. (Der.). (2014). Yeni medya araştırmalarında araştırma yöntem ve teknikleri. İstanbul:
 • Ayrıntı Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2012). Bir otoanaliz için taslak (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2013). Bilimin toplumsal kullanımları. Bilimsel alanın klinik bir sosyolojisi için (L.
 • Ünsaldı, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Huizinga, J. (2015). Homo ludens. Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme (M. A. Kılıçbay,
 • Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0101

Submission : 10 Haz 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)

Researcher as a Homo Faber in the Lands of Homo Ludens

Open Access

Öz

This study aims at making an autoanalysis regarding research motivations, current technical and material conditions and researcher’s position. Because each autoanalysis includes self-reflexivity, there is a lot of personal experience and subjective expression throughout the text. For this reason, I examine my position and experience as a researcher on two digital game research projects which I have been part of. The support of these two projects by TUBITAK also includes an experience in the meaning of institutional support for scientific research. As a result, this text is more of a personal story than research experience, institutional support and adaptation of individual curiosity, and an academic study of this processes. This story also includes topics such as research, pleasure and disappointment, intellectual antipathy and coherence of institutional habitus.

Anahtar Kelimeler

Self-reflexivity   Digital-games   Homo-ludens   Homo-faber   Researcher  

Sorumlu Yazar

Günseli Bayraktutan

Kaynakça

 • Binark, M. (Der.). (2014). Yeni medya araştırmalarında araştırma yöntem ve teknikleri. İstanbul:
 • Ayrıntı Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2012). Bir otoanaliz için taslak (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2013). Bilimin toplumsal kullanımları. Bilimsel alanın klinik bir sosyolojisi için (L.
 • Ünsaldı, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Huizinga, J. (2015). Homo ludens. Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme (M. A. Kılıçbay,
 • Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0101

Submission : 10 Haz 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)