Yıl : 2018 Cilt : 38 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Bir TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesinin (107k039) Hikâye(lendirilme)si

Open Access

Öz

Bu çalışmada bir TÜBİTAK SOBAG projesi (107k039) üzerinden, araştırmacının özdüşünümselliği ile katılımcılar, destekleyen kuruluş ve endüstrinin aktörleri arasında araştırmacının pozisyon alışındaki önem açıklanacaktır. Saha çalışmasından çıkan dersler serimlenecektir. Saha çalışması Türkiye’de oyun endüstrisi ve dijital oyun kültürü üzerine 2007 ve 2009 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Öz-düşünümsellik   Saha-notları   Saha-dersleri   TÜBİTAK-SOBAG   Oyun-endüstrisi   Dijital-oyun-kültürü   Etnografi  

Sorumlu Yazar

Mutlu Binark

Yazarlar

Mutlu Binark

Kaynakça

 • Arun, Ö. (2016). Türkiye’de sosyal araştırmaların makamı: Lorvatus Prodeo! ve sosyal araştırmalarda
 • krizi aşmak için üç strateji. Sosyoloji Divanı, 4(8), 187–200.
 • Becker, H. S. (2014). Mesleğin incelikleri. Ankara: Heretik.
 • Becker, H. S. (2016). Toplumu anlatmak. Ankara: Heretik.
 • Becker, H. S. (2017). Peki ya Mozart peki ya cinayet: Vakalar üzerinden akıl yürütmek. Ankara: Heretik.
 • Binark, M. ve Bayraktutan-Sütçü, G. (2008). Kültür endüstrisi olarak dijital oyun. İstanbul. Kalkedon.
 • Binark, M., Bayraktutan-Sütçü, G., Fidaner, İ. B. (Der.). (2009). Dijital oyun rehberi. İstanbul:
 • Kalkedon.
 • Bourdieu, P. (2013). Bilimin toplumsal kullanımları: Bilimsel alanın klinik bir sosyolojisi için. Ankara:
 • Heretik.
 • Gambetti, Z. (2009). İktidarın dönüşen çehresi: Neoliberalizm, şiddet ve kurumsal siyasetin tasfiyesi.
 • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 40, 143–164.
 • Giroux, H.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0102

Submission : 1 Haz 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)

Story(telling) of a TÜBİTAK SOBAG Research Project (107k039)

Open Access

Öz

In this paper, through the storytelling of a TÜBİTAK SOBAG research Project (107k039), I will emphasize the importance of self-reflexivity of the researcher, and her/his position taking during the ethnographic field research among the participants, funding institutions, and industries’ agents. Then the lessons taken from the field will be explained. The field research, discussed here is carried on the game industry and digital game culture in Turkey from 2007 to 2009.

Anahtar Kelimeler

Self-reflexivity   Field-notes   Field-lessons   TÜBİTAK-SOBAG   Game-industry   Digital-game-culture   Etnography  

Sorumlu Yazar

Mutlu Binark

Yazarlar

Mutlu Binark

Kaynakça

 • Arun, Ö. (2016). Türkiye’de sosyal araştırmaların makamı: Lorvatus Prodeo! ve sosyal araştırmalarda
 • krizi aşmak için üç strateji. Sosyoloji Divanı, 4(8), 187–200.
 • Becker, H. S. (2014). Mesleğin incelikleri. Ankara: Heretik.
 • Becker, H. S. (2016). Toplumu anlatmak. Ankara: Heretik.
 • Becker, H. S. (2017). Peki ya Mozart peki ya cinayet: Vakalar üzerinden akıl yürütmek. Ankara: Heretik.
 • Binark, M. ve Bayraktutan-Sütçü, G. (2008). Kültür endüstrisi olarak dijital oyun. İstanbul. Kalkedon.
 • Binark, M., Bayraktutan-Sütçü, G., Fidaner, İ. B. (Der.). (2009). Dijital oyun rehberi. İstanbul:
 • Kalkedon.
 • Bourdieu, P. (2013). Bilimin toplumsal kullanımları: Bilimsel alanın klinik bir sosyolojisi için. Ankara:
 • Heretik.
 • Gambetti, Z. (2009). İktidarın dönüşen çehresi: Neoliberalizm, şiddet ve kurumsal siyasetin tasfiyesi.
 • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 40, 143–164.
 • Giroux, H.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0102

Submission : 1 Haz 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)