Yıl : 2019 Cilt : 39 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Durkheim’ın Toplumu Bir Özne, Toplumsalı Bir Nesne Olarak Kavramsallaştırma Çabası

Open Access

Öz

Bu deneme Durkheim’ın toplumu bir özne (fail) ve toplumsal olguları bir nesne olarak nasıl kavramsallaştırdığı hakkındadır. Onun temel çalışmalarından hareketle ve Marx ve Tönnies’in kolektif özne-faillik anlayışı ile yapılan bir karşılaştırmaya dayalı olarak denemenin temel iddiası şudur: Durkheim açısından bir özne fail olarak toplum, üyelerinin faaliyetlerinin aynı tekil ahlaki varlığın ortak bekasını temine yöneltilmiş bilinçli kolektif çabada, bu çabayı gösterecek bireylerin sosyalizasyonunda ve bu varlığın varoluşunu tehdit eden eylemlere karşı düzeltici müeyyidelerin olduğu yerde bir fail olarak mevcuttur. Bunun dışındaki çabalar ve faaliyetler değişik derecelerde ve mahiyette olmak üzere, bir toplumdan daha az bir varlık ve faillik haline karşılık gelirler.

Anahtar Kelimeler

Durkheim   Bir-özne-olarak-toplum   Bir-özne-olarak-kamuoyu   Bir-özne-olarak-sınıf  

Sorumlu Yazar

Abdulkerim Sönmez

Kaynakça

 • Alpert, H. (1960). Montesquieu and Rousseau: Forerunners of sociology. American Sociological Review, 25(6), 972‒973.
 • Aron, R. (1967). Main currents in sociological thought (R. Howard & H. Weaver, Trans.). Penguin Books.
 • Durkheim, E. (1893). De la division du travail social: étude sur l’organisation des sociétiés supérieures. Paris, France: Alcan.
 • Durkheim, E. (2002). İntihar (Ö. Ozankaya, Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi. Durkheim, E. (2004). Sosyolojik yöntemin kuralları (C. Saraçoğlu, Çev.). İstanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayınlar.
 • Durkheim, E. (2005). Dini hayatın ilkel biçimleri (F. Aydın, Çev.). İstanbul: Ataç Yayınları.
 • Giddens, A. (1978). Durkheim. Glasgow: Fontana/Collins.
 • Heberle, R. (1948). The sociological system of Ferdinand Tönnies: “Community” and “society”. In H. E. Barness (Ed.), An introduction to the history of sociology (pp. 144–165). Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • İbn Haldun. (1982). Mu
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.1.0001

Submission : 25 Oca 2018

Published : 30 Haz 2019

Tam Metin (PDF)

Durkheim’s Conception of Society as a Subject and Social Fact as a Thing

Open Access

Öz

This essay examines Durkheim’s conception of society as a subject (agent) and social fact as a thing. Through a close reading of his major works and by comparing his concept with that of Tönnies and Marx, the essay argues that in Durkheim’s conception, society as a true and real subject exists insofar as it directs the efforts of its members toward securing its own collective survival as a single moral being by socializing its members who are committed to this objective and applying corrective sanctions against actions that threaten its survival. All other efforts and actions are manifestations of a subject that is lesser than a society.

Anahtar Kelimeler

Durkheim   Society-as-a-subject   Public-opinion-as-a-subject   Social-class-as-a-subject  

Sorumlu Yazar

Abdulkerim Sönmez

Kaynakça

 • Alpert, H. (1960). Montesquieu and Rousseau: Forerunners of sociology. American Sociological Review, 25(6), 972‒973.
 • Aron, R. (1967). Main currents in sociological thought (R. Howard & H. Weaver, Trans.). Penguin Books.
 • Durkheim, E. (1893). De la division du travail social: étude sur l’organisation des sociétiés supérieures. Paris, France: Alcan.
 • Durkheim, E. (2002). İntihar (Ö. Ozankaya, Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi. Durkheim, E. (2004). Sosyolojik yöntemin kuralları (C. Saraçoğlu, Çev.). İstanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayınlar.
 • Durkheim, E. (2005). Dini hayatın ilkel biçimleri (F. Aydın, Çev.). İstanbul: Ataç Yayınları.
 • Giddens, A. (1978). Durkheim. Glasgow: Fontana/Collins.
 • Heberle, R. (1948). The sociological system of Ferdinand Tönnies: “Community” and “society”. In H. E. Barness (Ed.), An introduction to the history of sociology (pp. 144–165). Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • İbn Haldun. (1982). Mu
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.1.0001

Submission : 25 Oca 2018

Published : 30 Haz 2019

Tam Metin (PDF)