Yıl : 2019 Cilt : 39 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Suriyeli Mültecilerin Esnaflaşmasını Anlamada Bourdieucu Yaklaşımın Olanakları

Open Access

Öz

Bu çalışmada mültecilerin esnaflaşmasında karşılaştıkları sorunları anlamak için kullanılan kuramsal çerçevelerin, bütüncül bir bakış açısı sağlayamadığı, karşılaştıkları zorluklardaki dinamikleri ve baş etme stratejilerini anlamakta yetersiz kaldığı iddia edilip, bu bağlamda Bourdieu sosyolojisinin kavramlarının sosyal araştırmacılara ne gibi olanaklar sağladığı araştırılmaktadır. Mülteci esnaflaşmasında karşılaşılan dinamiklerin aydınlatılmasında daha bütüncül, ilişkisel bir bakış açısı Bourdieucu yaklaşımın alan kuramıyla sağlanabilir mi sorusunu tartışmaya açmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de yaşayan mültecilerin esnaflaşmasının dinamiklerini anlamak için Bourdieu sosyolojisinin kavramları işlemselleştirilerek varolan göçmen/mülteci girişimcilik yazınındaki boşlukların Bourdieu’nun çok katmanlı ilişkisel kavramları ile kapatılması hedeflemektedir. Dolayısıyla sosyal araştırmacılara mülteci esnafların yaşadıkları sorunları anlamada kullanabilecekleri kuramsal bir alet çantası sunmayı amaçlamaktadır. Göçmen girişimcilik literatürü üç ana başlık etrafında değerlendirilecektir. Bunlar, fail merkezli teoriler kültürelcilik ve ulusüstücülük, yapısalcı teori ve sosyal gömülme teorileri olarak gruplandırılacaktır. Farklı analitik araçların ve teorilerin odaklandığı temalar değerlendirilip teorilerdeki boşluklar vurgulanacaktır. Bourdieucu yaklaşımın ilişkisel kavramları tartışılacaktır. Son olarak, bahsi geçen kavramlar işlemselleştirilerek mülteci esnafların yaşadıkları sorunları anlamada kullanılabilecek kavramsal çerçeve sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Suriyeli-mülteci-esnaflaşması   Aracı-göçmen-azınlıklar   Geçici-göçmen-zihniyeti   Etnik-kümelenme-ekonomileri   Kültürelcilik   Ulusüstücülük   Yapısalcı-teori   Sosyal-gömülme-teorileri   Pierre-Bourdieu  

Sorumlu Yazar

Olgu Karan

Yazarlar

Olgu Karan

Kaynakça

  • Adıgüzel, Y. (2013). Dayanışma ağları üzerinden Eskişehir’de siyaset ve göçmenlik algısı. Sosyoloji Dergisi, 2, 73–94.
  • Altinay, L., & Altinay, E. (2006). Determinants of ethnic minority entrepreneurial growth in the catering sector. The Service Industries Journal, 6, 203–221.
  • Aldrich, H., Cater, J., & Jones, T. (1981). Business development and self-segregation: Asian enterprise in three British cities. In C. Robinson, V. Smith, & S. Peach (Eds.), Ethnic segregation in cities (pp. 170–190). London, UK: Croom Helm.
  • Ataş, Ö. (2017). Suriyeli sığınmacıların iş kurma süreci: Laleli Beyazıt çevresi (Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
  • Bakioğlu, A. Artar, F., & İzmir, H. (2018). Ankarada’daki Suriyelilerin mültecilik deneyimleri: Göç, gündelik yaşam, geçim deneyimleri ve sosyal dışlanma. Ankara: Ankara
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0010

Submission : 12 Mar 2019

Tam Metin (PDF)

Opportunities for Understanding Syrian Refugees’ Entrepreneurship in Turkey Using the Bourdieusian Approach

Open Access

Öz

This study shows that existing theoretical approaches in understanding migrant small-business ownership do not provide a composite, multi-layered framework. The dynamics of hardship faced by Syrian refugees and Syrian survival strategies are asserted to be unable to be fully understood through existing theoretical approaches. The existing literature on refugee-owned small businesses is discussed under three groupings: agency-oriented theories, structuralism, and the mixed approaches of embeddedness. This paper adopts a Bourdieusian approach to exploring the opportunities provided by Bourdieusian sociology in understanding the multi-layered dynamics of Syrian entrepreneurship. The main research questions of the paper are as follows: What are the possible opportunities in Bourdieu’s concepts for shedding light on Syrian small-business ownership? Does Bourdieusian field theory provide a composite, relational approach in understanding Syrian refugee small-business ownership? In so doing, the multi-layered and relational concepts of Bourdieusian sociology are operationalized in order to fill in the gaps within the existing literature on migrant/refugee entrepreneurship. This paper provides researchers with a toolkit for working on migrant/refugee smallbusiness ownership and contains five sections. The first section sets the aim and methodology of the study. The second section discusses the analytical models for understanding migrant entrepreneurship. The third section elaborates on the theoretical approaches that shed light on migrant entrepreneurship. These last two sections critically engage with these models and theoretical approaches by showing the gaps within them. The fourth section sets out the Bourdieusian approach and operationalizes his concepts into the research area of Syrian small-business ownership in Turkey. The paper concludes with key research findings and implications for researchers and practitioners.

Anahtar Kelimeler

Syrian-refugee-entrepreneurship   Middleman-minorities   Sojourner-mentality   Enclave-economies   Culturalism   Transnationalism   Structuralism   Social-embeddedness   Pierre-Bourdieu  

Sorumlu Yazar

Olgu Karan

Yazarlar

Olgu Karan

Kaynakça

  • Adıgüzel, Y. (2013). Dayanışma ağları üzerinden Eskişehir’de siyaset ve göçmenlik algısı. Sosyoloji Dergisi, 2, 73–94.
  • Altinay, L., & Altinay, E. (2006). Determinants of ethnic minority entrepreneurial growth in the catering sector. The Service Industries Journal, 6, 203–221.
  • Aldrich, H., Cater, J., & Jones, T. (1981). Business development and self-segregation: Asian enterprise in three British cities. In C. Robinson, V. Smith, & S. Peach (Eds.), Ethnic segregation in cities (pp. 170–190). London, UK: Croom Helm.
  • Ataş, Ö. (2017). Suriyeli sığınmacıların iş kurma süreci: Laleli Beyazıt çevresi (Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
  • Bakioğlu, A. Artar, F., & İzmir, H. (2018). Ankarada’daki Suriyelilerin mültecilik deneyimleri: Göç, gündelik yaşam, geçim deneyimleri ve sosyal dışlanma. Ankara: Ankara
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0010

Submission : 12 Mar 2019

Tam Metin (PDF)