Yıl : 2019 Cilt : 39 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem

Open Access

Öz

Bu makale, Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde nüfus meselesini çocuklara ve çocukların sağlığına atfedilen anlamlar üzerinden değerlendirerek incelemektedir. Makalede pronatalist politikalar ile vatandaşlık eğitiminin iç içe geçtiği bir halk sağlığı anlayışı anlatılmakta; verem konusu özelinde dönemin sağlık sorunlarına üretilen çözümler tartışılmaktadır. Hekimler tarafından dönemin sağlık propagandası dergilerinde kaleme alınan yazılar üzerinden 20. yüzyıl ile beraber halk sağlığı uygulamalarının temel odak noktasında yaşanan dönüşüm, kişisel hijyenin sosyal sorumluluk alanına itilişi ve modern tıp tarafından sınırsız bir müdahale alanına dönüştürülmesi konu edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Verem   Sağlık-sosyolojisi   Nüfus   Erken-Cumhuriyet-Dönemi   Çocuk-sağlığı   Pronatalist-politikalar   Öjeni   Tıp-tarihi  

Kaynakça

  • Akın, Y. (2014). Gürbüz ve yavuz evlatlar: Erken Cumhuriyet’te beden terbiyesi ve spor [Robust and resilient children: Physical education and sports in the early republic]. İletişim Yayınları.
  • Aksu, M. (2007). Tıp tarihi açısından Türkiye’de verem savaşı [The struggle against tuberculosis in Turkey from the perspective of medical history]. Ankara: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu.
  • Alanen, L. (2009). Generational order. In J. Qvortrup & W. Corsaro (Eds.), The Palgrave handbook of childhood studies (pp. 159-174). London, UK: Palgrave Macmillan.
  • Araz, Y. (2013). 16. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına: Osmanlı toplumunda çocuk olmak [From the 16th to the early 19th centuries: Being a child in Ottoman society]. Kitap Yayınevi. Ariès, P. (1962). Centuries of childhood: A social history of family life (R. Baldick. Trans.). New York, NY: Alfred A. Knopf.
  • Armstrong, D. (1986). The invention of infant mortality. Sociology of Health & Illn
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0104

Submission : 10 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Constructing the Healthy Individual in the Early Republic: Pronatalist Policies, Child Health, and Tuberculosis

Open Access

Öz

This article studies the issue of population in Turkey during the Early Republican Period by assessing the meanings attributed to children and children’s health. The article discusses the approach to public health, wherein pronatalist policies and citizenship education are intertwined, and deliberates the solutions produced for the health problems of the period by focusing on the case of tuberculosis. By examining articles physicians wrote in health propaganda journals of the period, this article discusses how the focus of public health practices transformed in the 20th century, the direction personal hygiene took towards an area of individual responsibility, and how modern medicine was transformed into an unlimited field of intervention.

Anahtar Kelimeler

History   Medical-sociology   Population   Early-Republican-Period   Child-health   Pronatalist-policies   Eugenics   History-of-medicine  

Kaynakça

  • Akın, Y. (2014). Gürbüz ve yavuz evlatlar: Erken Cumhuriyet’te beden terbiyesi ve spor [Robust and resilient children: Physical education and sports in the early republic]. İletişim Yayınları.
  • Aksu, M. (2007). Tıp tarihi açısından Türkiye’de verem savaşı [The struggle against tuberculosis in Turkey from the perspective of medical history]. Ankara: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu.
  • Alanen, L. (2009). Generational order. In J. Qvortrup & W. Corsaro (Eds.), The Palgrave handbook of childhood studies (pp. 159-174). London, UK: Palgrave Macmillan.
  • Araz, Y. (2013). 16. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına: Osmanlı toplumunda çocuk olmak [From the 16th to the early 19th centuries: Being a child in Ottoman society]. Kitap Yayınevi. Ariès, P. (1962). Centuries of childhood: A social history of family life (R. Baldick. Trans.). New York, NY: Alfred A. Knopf.
  • Armstrong, D. (1986). The invention of infant mortality. Sociology of Health & Illn
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0104

Submission : 10 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)