Yıl : 2019 Cilt : 39 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Konut Sahipliği, Konut Koşulları ve Konut Kalite Endeksi

Open Access

Öz

Bu çalışmada Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2006-2015 yıllarını kapsayan Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmalarının verileri analiz edilerek konut sahipliği, kiracılık, konut kredileri ve konut koşulları incelenmiştir. Türkiye’de konut sahipliği ve ipotekli/kredili konut satın alma yüzdeleri AB-28 ortalamasının altında yer almaktadır. Türkiye’de ev sahipliği oranı %60 AB’de ise %70’tir. Gelir düzeyi ve konut sahipliğinde alt gelir grubunda yer alan hanelerin konut sahipliği oranı %40 civarındadır. Sonuçlar, Türkiye’de konut açığının olduğuna ve konut sektörünün ilerleyen yıllarda canlılığını koruyacağına işaret etmektedir. Konut standartlarının uygun düzeyde olması hayat kalitesinin göstergeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de fiyatlandırma ile ilgili konut fiyat endekslerine ilave olarak detaylı konut kalite gösterge endekslerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu makalede TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları mikro veri setinden toplam 16 konut değişkeni kullanılarak bir konut kalite endeksi sunulmaktadır. Endeks sonuçlarına göre konutların nitelikleri yıllar itibarı ile artmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Konut-sahipliği   İpotek-ve-kredili-konutlar   Kiracılık   Konut-koşulları   Konut-Kalite-Endeksi   Gelir-dağılımı   Türkiye  

Sorumlu Yazar

Kemal Aydın

Yazarlar

Kemal Aydın

Kaynakça

 • Akalın, M. (2016). Sosyal konutların Türkiye’nin konut politikaları içerisindeki yeri ve TOKİ’nin sosyal konut uygulamaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 107–124.
 • Aksoy, T. ve Şiranlı, T. Y. (2011). Farklı yapım yıllarına göre konut kullanıcı memnuniyetinin istatistiksel değerlendirmesi: Elazığ örneği. https://dergipark.org.tr/download/article-file/186148 adresinden edinilmiştir.
 • Aydın, K. (2012). Türkiye’de kişisel gelir dağılımının sosyo-ekonomik ve demografik belirleyicileri. Çalışma ve Toplum, 1, 147–166.
 • Bilen, M. ve Yumuşak, İ. G. (2000). Gelir dağılımı-beşeri sermaye ilişkisi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme. K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 77–96.
 • Buckley, R., & Mathema, A. (2017). Housing privatization in Romania: An Anti-common tragedy. Economics of Transition and Institutional Change, 26(1), 127–145. https://doi.org/10.1111/ ecot.12140
 • Castles, F., & Ferrera, M. (1996). Home ownership and the
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0107

Submission : 8 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Home Ownership, Housing Conditions, and the Housing Quality Index in Turkey

Open Access

Öz

This study analyzes the rates of home ownership, mortgages, tenancy, and housing conditions in Turkey and European Union countries. Data from the Income and Living Conditions Surveys conducted between 2006 and 2015 in Turkey and the EU-28 have been used in the analysis. Home ownership rate is 70% in the EU-28 and 60% in Turkey. These results indicate a significant housing shortage to exist in Turkey, with the housing sector maintaining its vitality in the near future. The proper level of housing quality is related to quality of life. Turkey has high numbers for the highly developed housing price index. In addition to this price index, a need is found for developing a detailed housing quality index. This article develops a draft for the housing quality index based on the Turkish Statistical Institute’s (TurkStat) Income and Living Conditions Survey by utilizing a total of 16 housing variables. According to results, quality of housing in Turkey is increasing gradually every year.

Anahtar Kelimeler

Home-ownership   Mortgage   Tenancy   Housing-conditions   Housing-Quality-Index   Income-distribution   Turkey  

Sorumlu Yazar

Kemal Aydın

Yazarlar

Kemal Aydın

Kaynakça

 • Akalın, M. (2016). Sosyal konutların Türkiye’nin konut politikaları içerisindeki yeri ve TOKİ’nin sosyal konut uygulamaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 107–124.
 • Aksoy, T. ve Şiranlı, T. Y. (2011). Farklı yapım yıllarına göre konut kullanıcı memnuniyetinin istatistiksel değerlendirmesi: Elazığ örneği. https://dergipark.org.tr/download/article-file/186148 adresinden edinilmiştir.
 • Aydın, K. (2012). Türkiye’de kişisel gelir dağılımının sosyo-ekonomik ve demografik belirleyicileri. Çalışma ve Toplum, 1, 147–166.
 • Bilen, M. ve Yumuşak, İ. G. (2000). Gelir dağılımı-beşeri sermaye ilişkisi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme. K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 77–96.
 • Buckley, R., & Mathema, A. (2017). Housing privatization in Romania: An Anti-common tragedy. Economics of Transition and Institutional Change, 26(1), 127–145. https://doi.org/10.1111/ ecot.12140
 • Castles, F., & Ferrera, M. (1996). Home ownership and the
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0107

Submission : 8 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)