Yıl : 2020 Cilt : 40 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Devlet ve Küresel Piyasa Arasında: Karadeniz Bölgesi’nde Küçük Ölçekli Fındık Üretimi

Open Access

Öz

Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Ancak fındık üreticileri, bazı yıllar bol mahsul veya mahsullerine iyi fiyat alsalar bile, giderek daha zorlu koşullarda üretim yapıyorlar. Bu yazıda, Türkiye’de fındık üretiminin barındırdığı çelişkileri ele alacağız. Sorunların kaynağında fındık işletmelerinin küçük olmasının yattığı yönündeki genel kabulün aksine, sorunun aslen fındık piyasasındaki eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını göstermeye çalışacağız. 2017’de Doğu ve Batı Karadeniz Bölgeleri’nde yaptığımız alan araştırmasının verilerinin bir bölümünün bulgularına dayanan makalede şu savları ortaya koyuyoruz. Türkiye’de küçük işletmelerde yapılan fındık tarımının verimlilik ve kârlılık konusunda sorunları vardır. Fındık üreticilerinin çoğu verim artırımı için gerekli harcamaları ve yatırımı yapamamaktadırlar. Bu sorunlar, üretim birimlerinin küçük olmasından çok, fındık üreticilerinin demografik profili, borçlanma ve fındık piyasasındaki eşitsiz yapıdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, fındık üretimindeki sorunların çözülmesi için üretim ölçeğini büyütmekten çok, eşitsiz güç ilişkilerinin hâkim olduğu küresel piyasada üretici lehine değişiklikler yapmak daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler

Fındık-üretimi   Karadeniz-Bölgesi   Küçük-meta-üretimi   Küresel-tedarik-zinciri  

Sorumlu Yazar

H. Yener Erköse

Kaynakça

  • Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010). Surveying the agrarian question (Part 1): Unearthing foundations, exploring diversity. The Journal of Peasant Studies, 37(1), 177–202. Aydın, Z. (2009). De-agrarianization and de-peasantization: Dilemmas of neo-liberal restructuring in Turkish agriculture. In Z. Öniş ve F. Şenses (Eds.), Turkey and the global economy: Neo-liberal restructuring and integration in post-crisis era (pp. 223–242). Routledge.
  • Bernstein, H. (1991). Petty commodity production. In T. Bottomore, L. Harris, V. G. Kiernan, & R. Miliband (Eds.) A dictionary of Marxist thought (2nd ed., pp. 417–419). Blackwell. Bernstein, H. (2009). Tarımsal değişimin sınıfsal dinamikleri (O. Köymen, çev.). Yordam.
  • Bernstein, H., Friedmann, H., van der Ploeg, J. D., Shanin, T., & White, B. (2018). Fifty years of debate on peasantries, 1966-2016. The Journal of Peasant Studies, 45(4), 689–714. Boratav, K. (2004). Tarımsal yapılar ve kapitalizm. İmge.
  • Boratav, K.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2020.40.1.0047

Submission : 11 May 2020

Published : 27 Tem 2020

Tam Metin (PDF)

Between the State and the World Market: Small-Scale Hazelnut Production in the Black Sea Region

Open Access

Öz

Turkey is the world’s largest hazelnut producer and exporter, yet hazelnut farmers have been growing hazelnuts in increasingly difficult conditions even for the years when production levels and hazelnut prices are high. In this paper, we take up the contradictions in hazelnut cultivation in Turkey and seek to show that, despite the commonsense opinion that the problem stems from small-scale cultivation, the more important problem is the unequal power relations that exist in the hazelnut market. We make the following arguments in the paper based on some of the findings from the field study we carried out in the Western and Eastern Black Sea regions in 2017. Issues exist regarding productivity and profitability in hazelnut cultivation characterized by small holdings. Hazelnut farmers are often unable to meet the expenditures and investments required for raising productivity. These problems arise more from the farmers’ demographic profiles and debt levels and the unequal power relations in the hazelnut market with respect to small-scale production. Therefore, resolving the problems in hazelnut cultivation might require making changes that favor small farmers’ power relations in the hazelnut market rather than enlarging holdings.

Anahtar Kelimeler

Hazelnut-cultivation   Black-Sea-region   Small-scale-commodity-production   Global-supply-chain  

Sorumlu Yazar

H. Yener Erköse

Kaynakça

  • Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010). Surveying the agrarian question (Part 1): Unearthing foundations, exploring diversity. The Journal of Peasant Studies, 37(1), 177–202. Aydın, Z. (2009). De-agrarianization and de-peasantization: Dilemmas of neo-liberal restructuring in Turkish agriculture. In Z. Öniş ve F. Şenses (Eds.), Turkey and the global economy: Neo-liberal restructuring and integration in post-crisis era (pp. 223–242). Routledge.
  • Bernstein, H. (1991). Petty commodity production. In T. Bottomore, L. Harris, V. G. Kiernan, & R. Miliband (Eds.) A dictionary of Marxist thought (2nd ed., pp. 417–419). Blackwell. Bernstein, H. (2009). Tarımsal değişimin sınıfsal dinamikleri (O. Köymen, çev.). Yordam.
  • Bernstein, H., Friedmann, H., van der Ploeg, J. D., Shanin, T., & White, B. (2018). Fifty years of debate on peasantries, 1966-2016. The Journal of Peasant Studies, 45(4), 689–714. Boratav, K. (2004). Tarımsal yapılar ve kapitalizm. İmge.
  • Boratav, K.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2020.40.1.0047

Submission : 11 May 2020

Published : 27 Tem 2020

Tam Metin (PDF)