Yıl : 2020 Cilt : 40 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Gifts of Food in Ottoman Culture

Open Access

Öz

Anahtar Kelimeler

Sorumlu Yazar

Priscilla Mary Işın

Kaynakça

  • Abdülaziz Bey. (1995). Osmanlı âdet, merasim ve tabirleri (K. Arısan & D. Arısan Günay, Eds., 2 vol. 1-2). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
  • Arslan, M. (Ed.) (2009). Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri (vol. 2, İntizâmi sûrnâmesi [Sûrnâme-i hümâyûn]. Sarayburnu Kitaplığı.
  • Atasoy, N. (2002). Hasbahçe: Osmanlı kültüründe bahçe ve çiçek.
  • Aygaz A.Ş. Barkan, L. Ö. (1979). İstanbul saraylarına ait muhasebe defterleri. In Belgeler (C. IX, S. 13, pp. 1–380). Türk Tarih Kurumu.
  • Blunt, F. J. (1878). The people of Turkey, twenty years residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks and Armenians (S. L. Poole [Ed.], 2 vols). John Murray.
  • Burbury, J. (1671). A relation of a journey of the right honourable My Lord Henry Howard from London to Vienna and thence to Constantinople. London.
  • Burckhardt, J. L. (1822). Travels in Syria and the Holy Land. John Murray.
  • Can, A. (2015). Seyyîd Hasan, Sohbetnâme (1071-1072/1660-1661)-(İncele
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2020.40.1.0103

Published : 27 Tem 2020

Tam Metin (PDF)